اقامت اروپا (شنگن) از طریق ثبت شرکت

اقامت اروپا (شنگن) از طریق ثبت شرکت جمهورى چک ـ جمهورى اسلوواکى ـ لهستان ـ مجارستان - لیتووانى فرانسه ، آلمان ، بلژیک ، ایتالیا "همگى از اعضاى دائم اتحادیه اروپا و کشورهاى شنگن مى باشند" تمامى کشورهاى فوق از سال ٢٠٠۴ عضواتحادیه اروپا و از دسامبر ٢٠٠٧ وارد مجموعه کشورهاى شنگن شده اند. بنابراین با داشتن اقامت هر کدام از این کشورها شما قادر خواهید بود به تمامى کشورهاى اتحادیه اروپا و شنگن بدون نیاز به ویزا سفرکنید و ویزاى بسیارى از کشورهاى غربى همچون کانادا ـ استرالیا ـ نیوزیلند و حتى آمریکا را براحتى از سفارتهاى آنها در این ۴ کشورتهیه نمایید. همچنین قادرخواهید بود که حساب بانکى افتتاح کنید, خانه و اتومبیل بنام خود بخرید و آینده خود و فرزندانتان را در نقطه مطمئنى از اروپا تضمین نمایید. هدف از خدمات ما، راهنمائی درست، کمک و ارائه درخواست اقامت اروپا می باشد. ٭ بعد از ۵ سال دارا بودن اقامت هر یک از این کشورها و بدون داشتن رکورد بد در پلیس اروپا, شما اقامت دایم دریافت نموده ومى توانید درخواست ملیت دوم را از دولتاقامت هر یک از این کشورها نموده و پاسپورت اروپایى را بنام خود دریافت نمایید. دریافت اقامت اقامت هر یک از این کشورها داراى ٢ مرحله مى باشد: ١ـ ثبت یک شرکت درهر کدام از این کشورها بنام شما بعنوان مالک و سهامدار ٢ـ تکمیل طرح اقتصادى, درخواست و اخذ اقامت ازهر یک از این کشورها اعتبار اقامت هر یک از این کشورها: تائیدیه و گواهى اقامت شما داراى اعتبار ۵ ساله مى باشد و اولین ویزاى اقامت ٢ سال صادر مى شود که توسط ادارات پلیس خارجى براحتى تمدید مى گردد. ویزاى دوم و سوم هر کدام ٢ سال اعتبار دارند و بعد از ۵ سال شما اقامت دائم این کشور را دریافت مى نمائید که مادام العمر بوده و نیازى به تمدید ندارد. مدارک مورد نیاز: ـ اسکن پاسپورت متقاضى ـ انتخاب نام ٣ شرکت براى ارایه به ثبت شرکتها در یکى از این کشورها ـ گواهى ها و فرم هاى وکالت که ما برایتان مى فرستیم و باید توسط شما امضاء و مورد گواهى دفتر وکالت و سفارت هر یک از این کشورها در ایران قرار گیرند. روش اجراء: ١ـ شما مدارک مورد نیاز را تهیه و به ما ارسال مى نمایید. ٢ـ ما مقدمات ثبت شرکت جدید (با مسئولیت محدود) را که شما نام آن را انتخاب مى نمایید, دریکى از این کشورها انجام داده و فرمهاى دولتى لازم را که شما باید امضاء و مورد تائید وکلاى بومى نمایید تهیه و برایتان ارسال مى نماییم. ٣ـ شما بهمراه مدارک و فرمهاى مربوطه به سفارت یکى از این کشورها مراجعه نموده و فرمها را در آنجا امضاء مى کنید و سفارت مربوطه کلیه امضاهاى شما را تایید و به شما تحویل داده و شما مدارک را مى بایست براى ما با پست سریع ارسال نمائید و ما با فرمهاى مربوطه مراحل ثبت شرکت را کامل نموده, و شما بعنوان مالک و سهامدار شرکت خودتان معرفى مى شوید. ۴ـ سپس یک آدرس واقعى براى سکونت و یک آدرس واقعى براى شرکت ثبت شما دریکى از این کشورها برایتان خریدارى مى شود (از ملزومات و قوانین دولتى در اروپا این است که متقاضیانى که عضو جامعه متحد اروپا نمى باشند باید آدرس ثابت واقعى در این کشورها تهیه نموده و این آدرس توسط پلیس کنترل وباید تائید گردد) ۵ـ افتتاح حساب بانکى بنام شما و سپردن ٨,٠٠٠ یورو (بعنوان سرمایه شرکت) در آن بمدت ٣ تا ۴ هفته توجه: این حساب فقط بنام شرکت خودتان است وا هیچکس اجازه برداشت هیچ رقمى از این حساب را نداردִ شما نیز فقط بایستى این رقم را بمدت تعیین شده در آن نگه داشته و سپس برداشت نماییدִ ما فقط به صورتحساب بانکى آن نیاز داریم. توجه: ما براى آن دسته از دوستانى که تمایل به واریز و برداشت این مبلغ را ندارند, امکان آن را فراهم نمودیم تا خودمان به نیابت از آنها مبلغ مزبور را به حساب شرکت جدیدشان واریز نموده و مجدد برداشت نماییمִ هزینه این سرویس ۵٠٠ یورو مى باشد که به هزینه هاى خدمات ما اضافه مى گردد. ۶ـ شما باید گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى سلامت خویش را از مراجع رسمى تهیه, ترجمه بزبان انگلیسى و به تائید وکیل بومى برسانید. ٧ـ ما پکیج درخواست اقامت شما را از مراجع دولتى تهیه نموده و برایتان ارسال مى نماییم تا شما آن را بهمراه سایر مدارک که در ایران تهیه نموده اید (بند ۶) به سفارت یکى از این کشورها برده و درخواست را به ثبت برسانید. ٨ـ سفارت مدارک دریافتى را به مراکز دولتى درکشورمزبورارسال نموده تا کنترل و تایید نهایى انجام پذیرفته و کلیه مدارک شما مهر دولتى دریافت نمایند. ٩ـ پس از تایید مدارک توسط مراجع دولتى و با پیگیرى وکلاى ما, تاییدیه درخواست اقامت شما به سفارت اعلام و دستور صدور ویزاى اقامت شما صادر مى گردد. مدت زمان لازم: براى انجام کلیه امور فوق و پروسه دولتى به ١۵٠ روز نیاز مى باشد, ولى معمولأ طى ٣ ماه کار به اتمام مى رسد. هزینه خدمات ما بشرح زیر است: ـ اقامت از طریق ثبت شرکت وطرح تجارى: ۳۰,٠٠٠ یورو پرداخت در ٣ قسمت انجام مى پذیرد: ١ـ در شروع و بعد از اینکه استعلام رکورد پاسپورت شما از پلیس اروپا انجام شد. ٢ـ بعد از اینکه شرکت شما به ثبت رسید و اصل مدارک آماده ارسال به سفارت و شما مى باشند تا براى گرفتن ویزا ارائه گردند. ٣ـ بعد از گرفتن ویزا

omid ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +

اقامت دایم اروپا (شنگن) از طریق ازدواج

اقامت دایم اروپا (شنگن) از طریق ازدواج فرانسه ، آلمان ، بلژیک ، ایتالیا جمهورى چک ـ جمهورى اسلوواکى ـ لهستان ـ مجارستان در ادامه خدمات حرفه اى ما براى اخذ اقامت دایم اروپا, در اینجا یکى از تخصصى ترین روشهاى هماهنگ شده که بهترین و سریعترین نتایج حاصله را تابحال بهمراه داشته حضورتان معرفى مى نماییمִ در این روش ما با هماهنگى با موسسات ازدواج در این کشورها مقدمات یک ازدواج صورى را برایتان مهیا نموده واز طریق آن اقامت دایم اروپا (شنگن) را برایتان مى گیریمִ روش اجرا: ١ـ شما باید مدارک مورد نیاز را تهیه وبرایمان ارسال نمایید (تمام مدارک اولیه را اسکن نموده وا برایمان ایمیل نمایید) ٢ـ از آنجایى که اکثراروپایى ها بدلیل مسایل امنیتى از آمدن به ایران اجتناب دارند, بنا بر این شما باید به یکى از کشورهاى همسایه ایران یا مالزى سفر کنید و همسرمورد نظر نیز به آنجا مى آید, و در آنجا ازدواج انجام و ثبت مى شودִ ٣ـ همسرمربوطه به کشور خویش بازمیگردد و شما نیز به ایرانִ سپس او برایتان دعوتنامه رسمى مى فرستد که ما آن را ازطریق مراجع دولتى مهر و امضاء مى نماییمִ این دعوتنامه براى دعوت همسر وى جهت زندگى با وى تهیه مى شود. ۴ـ شما بهمراه مدارک ارسالى به سفارت کشور مربوطه مراجعه نموده و ویزاى سفر به کشور مورد ملیت همسر را دریافت مى کنید. ۵ـ بعد از ورود به کشورمورد نظرما شما را ملاقات نموده وبه مراجع دولتى رفته تا مدرک اقامت را که از قبل آماده مى باشد در پاسپورت شما درج نمایند. مدارک مورد نیاز: ـ اسکن پاسپورت متقاضى; ـ آدرس کامل پستى; ـ گواهى تجرد و عدم ازدواج (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) ـ گواهى عدم سوء پیشینه (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) ـ گواهى سلامت (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) مدت زمان لازم: براى انجام کلیه امور فوق و پروسه دولتى به ۹۰ - ۶٠ روز نیاز مى باشد. ولى معمولأ طى ۴۵ روز کار به اتمام مى رسد.

omid ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

 

هدف ما رضایت کامل شما بدور از هرگونه اضطراب ونگرانى مى باشد وهمانطور که در بالا اشاره شد, کلیه هماهنگى ها با تائید و کنترل سفارت این کشورها و وکیل مربوط به پرونده انجام مى پذیرد و بدون این تائیدات ما به هیچ وجه هیچگونه حرکت غیرمنطقى و خلاف قانون انجام نمى دهیمִ تمامى امور قابل بررسى و تحقیق مى باشند. شانس اخذ اقامت ١٠٠ درصد بوده و تنها در صورتیکه متقاضى مشکل درمانى یا کیفرى داشته باشد پرونده مردود شده و ما هیچ مسئولیتى درقبال آن نخواهیم داشت.

حال اگر شما تمایل به خدمات ما دارید و آمادگى تکمیل مدارک و مراحل مورد اشاره را در خود مى بینید, با ما تماس بگیرید تا راهنمایى هاى لازم انجام پذیرفته و مقدمات کار فراهم گردند.

EU Investment Consultants Group Ltd 

     lu:  ۰۰۳۵۲۶۹۱۹۷۲۰۶۳

www.hamsariabe.blogfa.com

www.hamsariabe.persianblog.ir

Email: hamsariabe@yahoo.com

omid ; ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +