اقامت دایم اروپا (شنگن) از طریق ازدواج

اقامت دایم اروپا (شنگن) از طریق ازدواج فرانسه ، آلمان ، بلژیک ، ایتالیا جمهورى چک ـ جمهورى اسلوواکى ـ لهستان ـ مجارستان در ادامه خدمات حرفه اى ما براى اخذ اقامت دایم اروپا, در اینجا یکى از تخصصى ترین روشهاى هماهنگ شده که بهترین و سریعترین نتایج حاصله را تابحال بهمراه داشته حضورتان معرفى مى نماییمִ در این روش ما با هماهنگى با موسسات ازدواج در این کشورها مقدمات یک ازدواج صورى را برایتان مهیا نموده واز طریق آن اقامت دایم اروپا (شنگن) را برایتان مى گیریمִ روش اجرا: ١ـ شما باید مدارک مورد نیاز را تهیه وبرایمان ارسال نمایید (تمام مدارک اولیه را اسکن نموده وا برایمان ایمیل نمایید) ٢ـ از آنجایى که اکثراروپایى ها بدلیل مسایل امنیتى از آمدن به ایران اجتناب دارند, بنا بر این شما باید به یکى از کشورهاى همسایه ایران یا مالزى سفر کنید و همسرمورد نظر نیز به آنجا مى آید, و در آنجا ازدواج انجام و ثبت مى شودִ ٣ـ همسرمربوطه به کشور خویش بازمیگردد و شما نیز به ایرانִ سپس او برایتان دعوتنامه رسمى مى فرستد که ما آن را ازطریق مراجع دولتى مهر و امضاء مى نماییمִ این دعوتنامه براى دعوت همسر وى جهت زندگى با وى تهیه مى شود. ۴ـ شما بهمراه مدارک ارسالى به سفارت کشور مربوطه مراجعه نموده و ویزاى سفر به کشور مورد ملیت همسر را دریافت مى کنید. ۵ـ بعد از ورود به کشورمورد نظرما شما را ملاقات نموده وبه مراجع دولتى رفته تا مدرک اقامت را که از قبل آماده مى باشد در پاسپورت شما درج نمایند. مدارک مورد نیاز: ـ اسکن پاسپورت متقاضى; ـ آدرس کامل پستى; ـ گواهى تجرد و عدم ازدواج (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) ـ گواهى عدم سوء پیشینه (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) ـ گواهى سلامت (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد) مدت زمان لازم: براى انجام کلیه امور فوق و پروسه دولتى به ۹۰ - ۶٠ روز نیاز مى باشد. ولى معمولأ طى ۴۵ روز کار به اتمام مى رسد.

omid ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +